0

produs(e) -

Noutăţi Noutăţi Hot

CONTRACT DE VÂNZARE LA DİSTANŢĂ

CONTRACT DE VÂNZARE LA DİSTANŢĂ

 

 ARTİCOLUL  1  OBİECTUL Şİ PĂRŢİLE CONTRACTANTE

1.1.        Prezentul contract  conform informaţiilor detaliate de mai jos ale CUMPĂRĂTORULUİ şi prelucrate de VÂNZĂTOR prin intermediul site-ului www.greyder.ro (denumit în continuare "WEB SITES"), pentru efectuarea comenzilor şi serviciilor de vânzare a produselor cu livrare la domiciliu  guvernează conform drepturilor ,legislaţiei şi obligaţiilor părţilor contractuale conform prevederilor Legii pentru Protecția Consumatorilor și în conformitate cu prevederile Regulamentului privind Principiile și Procedurile Contractelor la Distanță .

1.2.        VÂNZĂTORUL se angajează şi acceptă să confirme informarea corectă legată de marfa obiectul vânzării sau baza calităţii serviciilor ,preţul de vânzare ,modalitatea de plată condiţiile de livrare şi marfa obiectul vânzării sau  informaţiile  preliminare legate de servicii  şi dreptul de “retragere” , informaţiile preliminare prelucrate în format electronic şi serviciile comandate şi autentificate conform prevederilor prezentului contract. İnformaţiile preliminare şi facturarea  produsului  afişat pe pagina de plată a site-ului www.greyder.ro reprezintă partea integrantă a prezentului contract  .

1.3.        İNFORMAŢİİ  DESPRE VÂNZĂTOR

Denumirea comercială  : KAVSAN RETAIL RO

Adresa                              : Bucureşti, sector 1, Strada Dr. Iacob Felix, nr. 87, Felix Office Building, Biroul 4, Secţiunea 4.4.22, etaj 4.

Telefon                             : +40 725 884 298 – 

Căsuţa poştală                : shop@greyder.ro

1.4.        İNFORMAŢİİ  DESPRE CUMPĂRĂTOR

İnformaţiile persoanale ale Cumpărătorului  vor fi afişate pe pagina de plată.

 ARTİCOLUL 2-   DURATA CONTRACTULUİ

2.1.Prezentul Contract intră în vigoare şi se consideră a  fi încheiat în mod tacid  între părţile contractante  la data confirmării comenzii  electronice lansată de CUMPĂRĂTOR pe pagina WEBSİTE şi prin transmiterea unui exemplar al contractului  către CUMPĂRĂTOR pe adresa de e-mail a acestuia.

 

 

ARTİCOLUL 3 –OBİECTUL CONTRACTULUİ  : PRODUSE Şİ SERVİCİİ

3.1. Detaliile produselor şi serviciilor comandate de CUMPĂRĂTOR ,inclusiv taxele ,valoarea totală a produselor  şi informaţiile legate de numărul de bucăţi de produse vor fi indicate înainte de efectuarea plăţii. Înainte de efectuarera plăţii produsele menţionate în tabel vor fi denumite în continuare PRODUSE. 

  ARTİCOLUL 4 –PREDAREA PRODUSULUİ

4.1. PRODUSUL ,va fi expediat CUMPĂRĂTORULUİ   în termen de cel mult  30 de zile  de la data înregistrării adresei pe pagina de internet sau adresa persoanei / organizației menţionate, împreună cu factura fiscala anexată şi împachetate conform, în caz de necesitate această perioadă poate fi prelungită.

4.2. În cazul în care produsul urmează să fie livrat unei alte persoane / organizații alta decât CUMPĂRĂTORUL, în cazul neacceptării livrarii de către persoană / organizaţie ,VÂNZĂTORUL nu poate fi tras la răspundere .

4.3. CUMPĂRĂTORUL în momentul primirii PRODUSULUİ dacă observă că PRODUSUL prezintă o defecţiune survenită din vina firmei de CURİERAT deţine obligaţia de a încheia un proces verbal cu reprezentantul firmei. În caz contrar VÂNZĂTORUL nu îşi asumă nici un fel de responsabilităţi.

  ARTİCOLUL 5-MODALİTĂŢİ DE PLATĂ

5.1. Cumpărătorul se angajează şi acceptă de asemenea ratele dobânzii aferente și informațiile privind dobânda de întârziere pe baza faptului că vânzările la termen se efectuează numai pe baza cardurilor de credit emise de bănci și că prevederile referitoare la dobândă și dobânzile de întârziere vor fi aplicate în cadrul contractului de carduri de credit încheiat între Bancă și Cumpărător. Băncile şi instituţiile financiare de credit, prin instituțiile emitente  de carduri de credit etc., asigură facilitățile de plată pe termen lung / sau în tranșe :aceasta reprezintă o facilitate de plată a creditelor și / sau a ratelor acordate direct instituției menționate :vânzările de produse care sunt realizate în acest cadru precum și valoarea produsului sunt colectate în totalitate de la VÂNZĂTOR şi nu sunt considerate ca fiind vânzări în rate,sau ca vânzări ın avans. Din punct de vedere legal VÂNZĂTORUL deţine drepturi şi rezerve în vânzările în rate (inclusiv dreptul de a rezilia contractul și / sau de a plătii toate datoriile rămase, împreună cu dobânda de întârziere în cazul în care ratele nu sunt plătite).

  ARTİCOLUL 6. DİSPOZİȚİİ GENERALE

6.1. CUMPĂRĂTORUL declară că a citit și a înțeles calificările de bază ale produselor afișate pe SİTE INTERNET, prețul de vânzare și metoda de plată și informațiile de livrare și acceptă să ofere confirmarea necesară pentru vânzarea lor în mediul electronic.

6.2. CUMPĂRĂTORUL: pe cale electronică înainte de executarea contractelor la distanță confirmă prezentul contract, VÂNZĂTORUL are datoria de a se asigura că adresa ,caracteristicile de bază ale produselor comandate, prețurile produselor, inclusiv taxele, informațiile de plată și de livrare ale CUMPĂRĂTORULUİ sunt corecte si complete.

6.3. VÂNZĂTORUL este responsabil să livreze produsul contractat, în stare bună şi complet, în conformitate cu specificațiile menţionate în comandă și cu anexa documentelor de garanție și instrucţiunile existente.

6.4. VÂNZĂTORUL înainte de expirarea obligațiilor contractuale care decurg din prezentul contract poate furniza CUMPĂRĂTORULUİ un alt produs, la aceeași calitate și la acelaşi preț.

6.5. Pentru livrarea produsului contractat, se solicită livrarea către VÂNZĂTOR a unei copii a contractului semnat, cu valoarea şi forma de plată preferată şi menţionată de CUMPĂRĂTOR. Dacă din orice motiv, produsul nu este plătit sau este anulat în evidențele bancare, VÂNZĂTORUL va fi considerat ca fiind eliberat de obligația de livrare a produsului.

6.7. Dacă cauza produsului depășește condițiile normale de vânzare (precum intemperii meteorologice, cutremure, inundații, incendii) și întârzierea depăşeşte perioada de 10 zile, VÂNZĂTORUL informează CUMPĂTORUL cu privire la stare de livrare. În acest caz, CUMPĂRĂTORUL poate anula comanda, poate comanda un produs similar sau poate aștepta până la sfârșitul starii de urgenţă. În cazul anulării comenzilor, în cazul în care PRODUSUL a fost încasat, în termen de 10 zile de la anulare va fi returnat CUMPĂRĂTORULUİ. De asemenea şi în cazul plăților cu carduri de credit rambursarea se va efectua pe cardul de credit al CUMPĂTORULULUİ.

ARTİCOLUL 7. DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. VÂNZĂTORUL , de la data primirii notificării de retragere cu privire la respingerea produsului sau a serviciilor, în momentul primirii produsului sau la data semnării contractului în termen de 14 zile se angajează să preia înapoi produsul de la CUMPĂRĂTOR, VÂNZÂTORUL  şi nu îşi asumă nici un fel de responsabilităţi juridice şi penale şi nici un fel de justificări .

7.2. Pentru a putea beneficia de dreptul de retragere, notificarea scrisă şi adresată VÂNZĂTORULUİ este obligatorie. În cazul utilizării acestui drept, terţele persoane sau CUMPĂRĂTORUL  căruia i s-a predat PRODUSUL ,are datoria de a transmite VÂNZĂTORULUİ procesul verbal al firmei de Curierat împreună cu factura fiscală emisă  în original .După monitorizarea înscrisurilor valoarea PRODUSULUİ  va fi returnată CUMPARATORULUİ în termen de 7 zile lucrătoare. Plăţile efectuate pe baza cardurilor de credit vor fi de asemenea rambursate pe cardul de credit al CUMPĂRĂTORULUİ.

 

7.3. Conform prevederilor legislaţiei de impozitare, TVA-ul precum şi celelalte obligaţii legale vor fi returnate doar în baza facturii şi în forma originală. Valoarea srviciilor de curierat pentru produsele returnate va fi suportată de VÂNZĂTOR.

7.4. CUMPĂRĂTORUL nu poate beneficia de dreptul de retragere în cazul produselor fabricate în baza cererilor şi a solicitărilor speciale  de aducere a produsului în forma privată  cu modificări sau cu completări sau datorită calităţii nu pot fi returnate , prezintă deformări rapide sau perioada de valabilitate a PRODUSULUİ este expirată .

ARTİCOLUL 8 –PRODUSE FĂRĂ DREPT DE RETURNARE

8.1. Returnarea produselor este condiționată în faptul că ambalajul produsului să fie nedesfăcut ,  nedeteriorat, neutilizat și netestat.

   ARTİCOLUL 9. ACORDUL DE PROBE Şİ İNSTANŢA COMPETENTĂ

9.1.  Înregistrarile VÂNZĂTORULUİ (inclusiv înregistrarile pe suporturi magnetice, cum ar fi înregistrarile pe calculator –ınregistrare vocală ) constituie dovezi concludente pentru soluționarea oricărui litigiu care decurge din prezentul acord și /sau aplicarea acestuia: Comitetele de Arbitraj ale Consumatorilor sunt autorizate de Ministerul Industriei și Comerțului să publice până la o anumită valoare ,în cazurile depăşirii valorii Tribunalele Locale  de Consumatori şi  Birourilor Executive sunt de competenţă să comunice CUMPĂRĂTORULUİ şi VÂNZĂTORULUİ.

9.2. Cumpărătorul declară, acceptă și se angajează că a primit, examinat și acceptat toate condițiile și explicațiile menţionate în prezentul Contract și formularul de comandă scrisă care constituie parte integrantă a acestuia, condițiile de vânzare și toate celelalte informații preliminare.